Chi Cục An Toàn Thực Phẩm Hà Nội

Địa chỉ:

Số 35 Trần Bình, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email:

hanoi@vfa.gov.vn

Điện thoại:

024.32595832

Hotline:

024.32595832

Fax:

024.32595832

Tài khoản ngân hàng:

- Chủ tài khoản: Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Nội
- Số tài khoản: 1507 201 066 910 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Chi nhánh Cầu Giấy
- Địa chỉ: Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.