- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm
- Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế
- Đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
- Tự công bố sản phẩm thực phẩm
- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Email:
  • Hỗ trợ chung: ;
    Hỗ trợ kỹ thuật: ;
    Mr Thắng: 0399.473.129;
    Email: hanoi@vfa.gov.vn
    Góp ý: