Hiện tại, Chi cục ATVSTP Hà Nội đang nâng cấp hệ thống dịch vụ công về việc tiếp nhận hồ sơ Tự công bố sản phẩm. Do vậy, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tự công bố sản phẩm về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục tại địa chỉ: Tầng 1 - Chi cục ATVSTP Hà Nội số 35 đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Xin trân trọng thông báo