Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
61 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI lô a2 - cn5 cụm công nghiệp tập chung vừa và nhỏ từ liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Phụ gia thực phẩm: PHOSPHATE BFC 000.02.19.H26-220622-0015 Phụ gia 22-06-2022

62 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BRAND JAPAN tầng 2, số 494 quang trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phụ gia thực phẩm MRI CP-03 000.02.19.H26-220622-0014 Phụ gia 22-06-2022

63 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung NEN SLIM 000.02.19.H26-220622-0013 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

64 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung VTC DTX 000.02.19.H26-220622-0012 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

65 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung GUAVA SLIM 000.02.19.H26-220622-0011 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

66 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung DRB SLIM 000.02.19.H26-220622-0010 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

67 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung TRANGEVA SLIM PLUS 000.02.19.H26-220622-0009 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

68 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung COFFEE SLIM 000.02.19.H26-220622-0008 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

69 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung LEMON DTX 000.02.19.H26-220622-0007 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

70 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung ACG MILK 000.02.19.H26-220622-0006 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

71 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung Trà Giang 000.02.19.H26-220622-0005 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

72 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM "PORIA COCOS EXTRACT" 000.02.19.H26-220622-0004 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 22-06-2022

73 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM "HORSE CHESTNUT EXTRACT, 000.02.19.H26-220622-0003 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 22-06-2022

74 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM "EXCOECARIA COCHINCHINENSIS EXTRACT 000.02.19.H26-220622-0002 Nguyên liệu sản xuất thực phẩm 22-06-2022

75 VIỆN Y DƯỢC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM QIDAM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QIDAM Lô TT4b-06 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Thực phẩm bổ sung KIDGROWTH Super Măm siro 000.02.19.H26-220622-0001 Thực phẩm bổ sung 22-06-2022

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện